About us

Standard WykOŃCZENIA

Willa Grazi

KONSTRUKCJA I WYKOŃCZENIE

MURY OPOROWE

– wylewane z betonu , zbrojone stalą

– posadowienie na ławach fundamentowych wykonanych z betonu zbrojonej stalą. 

– podkład ław stanowi chudy beton 

FUNDAMENTY

Przyjęto posadowienie bezpośrednie na ławach fundamentowych. Ściany fundamentowe.

NADPROŻA 

– belki żelbetowe wylewane lub prefabrykowane.

ŚCIANY FUNDAMENTOWE

– wykonane jako murowane z bloczków betonowych

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

Ściany zewnętrzne trzywarstwowe: stanowią konstrukcję nośną stropu i przegrodę termiczną.

SŁUPY

– żelbetowe

ŚCIANY WEWNĘTRZNE 

– ściany murowane i stropy 

STROPY

– stropy monolityczne.

– oparte na ścianach nośnych murowanych oraz słupach żelbetowych

– w miejscu oparcia stropów na ścianach zaprojektowane są wieńce żelbetowe

DACH

– stropodachy pełne

– obróbki blacharskie z blachy stalowej, powlekanej 

KOMINY

– tynk kamyczkowy, kol. jak na elewacjach

STOLARKA OKIENNA

– Stolarka okienna PCV laminowana, współczynnik nie większy niż U = 0.9 W/m2K. Należy stosować okna wyposażone w nawiewniki, spełniające wymagania dotyczące wentylacji pomieszczeń. Wszystkie otwierane okna powinny mieć możliwość obsługi z poziomu posadzki.

– w budynku nr 1 na I i II kondygnacji oraz III kondygnacji w pomieszczeniu 1/06 i 2/05 (SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM o pow. 20.56m2 i 28.23m2) zaprojektowano przeszklenia typu FIX z folią mleczną, nie pełniące funkcji doświetlenia wg przepisów Warunków technicznych §57 ust. 2.

– w budynku nr 3 na I i II kondygnacji oraz III kondygnacji w pomieszczeniu 1/06 i 2/05 (SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM o pow. 20.56m2 i 28.23m2) zaprojektowano przeszklenia w klasie EI30. Powierzchnia łączna wypełnionych otworów wynosi 4.68m2  (5.03%>15% maks.). – warunek spełniony wg  przepisów Warunków technicznych §232 ust. 2

DRZWI ZEWNĘTRZNE 

– drzwi zewnętrzne indywidualne, drewniane lub aluminiowe z wkładką termiczną, współczynnik nie większy niż U = 1.3 W/m2K..

PARAPETY ZEWNĘTRZNE 

– z blachy stalowej powlekanej

INSTALACJE

ELEKTRYCZNA

Zasilanie instalacji elektrycznej.

– budynki będą zasilane z sieci elektroenergetycznej, projektowane złącze kablowe (wg odrębnej procedury) zostaną wykonane w południowo-wschodniej części działki przy proj. powierzchni  pieszej.

– od tablic rozdzielczych zostaną poprowadzone instalacje doziemne do szafek rozdzielczych w budynkach.

– Instalacje elektryczne wewnętrzne.

– Tablice główne, tablice zasilająco-rozdzielcze, tablice pomocnicze,

– Instalacja odgromowa,

– Urządzenia ochrony przepięciowej,

TELEKOMUNIKACYJNA 

zgodnie z wymogami art. 30 ust. 6 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 777).

SANITARNA 

– Instalacja wodociągowa.

Woda do budynków będzie doprowadzona z istniejącego wodociągu projektowaną siecią wodociągową oraz projektowanymi przyłączami. Podejścia do przyborów sanitarnych układane będą w ścianach lub warstwach posadzkowych.

– Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Ścieki z budynków odprowadzane będą projektowanymi doziemnymi instalacjami kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci w ulicy poprzez projektowane przyłącza i sieć kanalizacji sanitarnej wg odrębnej procedury. Podejścia do przyborów sanitarnych układane będą w ścianach lub warstwach posadzkowych.

 – Instalacja CO.

Źródłem ciepła w każdym budynku będzie pompa ciepła powietrze – woda znajdujące się w pomieszczeniach gospodarczych w (lokale A) na kondygnacji I oraz w pomieszczeniach gospodarczych (lokale B) na III kondygnacji. Dolnym źródłem ciepła pompy ciepła będzie powietrze zewnętrzne. Ciepło produkowane przez pompę ciepła magazynowane będzie w buforze, który jest źródłem ciepła dla instalacji CO. CWU przygotowana będzie w pompie ciepła z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. Instalacje grzewcze w pomieszczeniach gospodarczych będą zabezpieczone zaworami bezpieczeństwa i naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Instalacja grzewcza łącząca zewnętrzną jednostkę powietrzną pompy ciepła z wewnętrzną jednostką wykonana z rur miedzianych Cu 9mm i Cu 12mm o spadku i=0%. Głębokość ułożenia instalacji 1m.

WENTYLACYJNA

grawitacyjna 

CZĘŚCI WSPÓLNE 

OTOCZENIE

UKŁAD KOMUNIKACYJNY

– Wejście piesze -projektowany dojazd, dojście z funkcją dojazdu, dojścia piesze – nawierzchnia z kostki betonowej, niefazowanej o grubości 8cm, spoinowanej piaskiem, na podbudowie z kruszywa.

– Planowane nasadzenia w ramach zieleni urządzonej, zgodnie z par. 8.1 planu miejscowego – 1 drzewo na 5 miejsc postojowych, zaprojektowano dwa drzewa na terenie zielonym w obrębie parkingu przy budynku nr 1.

– istniejące ogrodzenie od strony ulicy Grażyny i w głębi działki nr ew. geod.: 566 przeznaczone do rozbiórki, pozostałe ogrodzenia do pozostawienia.

ŚMIETNIKIMiejsce gromadzenia odpadów stałych przewiduje się w projektowanych, zadaszonych boksach ustawionych na utwardzonym podłożu, zlokalizowanych w południowo-wschodniej części terenu inwestycji, w pobliżu granicy z dz. nr ew. geod.: 833 będącą częścią drogi gminnej (ul. Grażyny),

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ

ŚCIANY DZIAŁOWE

– z elementów murowanych drobnowymiarowych

TYNKI

– gipsowy 

POSADZKI

– szlichta cementowa

STOLARKA OKIENNA

– PCV laminowane współczynnik nie większy niż U = 0.9 W/m2K.

– okna wyposażone w nawiewniki, spełniające wymagania dotyczące wentylacji pomieszczeń

– w budynku nr 1 na I i II kondygnacji oraz III kondygnacji w pomieszczeniu 1/06 i 2/05 (SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM o pow. 20.56m2 i 28.23m2) zaprojektowano przeszklenia typu FIX z folią mleczną, nie pełniące funkcji doświetlenia wg przepisów Warunków technicznych §57 ust. 2.

– w budynku nr 3 na I i II kondygnacji oraz III kondygnacji w pomieszczeniu 1/06 i 2/05 (SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM o pow. 20.56m2 i 28.23m2) zaprojektowano przeszklenia w klasie EI30. Powierzchnia łączna wypełnionych otworów wynosi 4.68m2  (5.03%>15% maks.). – warunek spełniony wg  przepisów Warunków technicznych §232 ust. 2

STOLARKA DRZWIOWA

– drzwi zewnętrzne indywidualne, drewniane lub aluminiowe z wkładką termiczną, współczynnik nie większy niż U = 1.3 W/m2K..

PARAPETY WEWNĘTRZNE 

Brak 

BALKONY/TARASY 

– wylewki betonowe

– balustrady 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

– rozprowadzona instalacja do punktów, ilość gniazd zgodnie z projektem

INSTALACJA NISKOPRADOWA

– Instalacje teletechniczne – przystosowanie do podłączenia telewizji, telefonu, Internetu

INSTALACJA WODOCIĄGOWA

– podejścia w ścianach lub warstwach posadzkowych

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

– ścieki z budynków odprowadzane będą doziemnymi instalacjami kanalizacji sanitarnej do sieci w ulicy poprzez przyłącza i sieć kanalizacji sanitarnej

INSTALACJA CO

Źródłem ciepła w każdym budynku będzie pompa ciepła powietrze – woda znajdujące się w pomieszczeniach gospodarczych w (lokale A) na kondygnacji I oraz w pomieszczeniach gospodarczych (lokale B) na III kondygnacji. Dolnym źródłem ciepła pompy ciepła będzie powietrze zewnętrzne. Ciepło produkowane przez pompę ciepła magazynowane będzie w buforze, który jest źródłem ciepła dla instalacji CO. CWU przygotowana będzie w pompie ciepła z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. Instalacje grzewcze w pomieszczeniach gospodarczych będą zabezpieczone zaworami bezpieczeństwa i naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Instalacja grzewcza łącząca zewnętrzną jednostkę powietrzną pompy ciepła z wewnętrzną jednostką wykonana z rur miedzianych Cu 9mm i Cu 12mm o spadku i=0%. Głębokość ułożenia instalacji 1m.

INSTALACJA WENTYLACYJNA 

– grawitacyjna zgodnie z projektem 

OTOCZENIE – ZIELEŃ 

– niska w postaci trawników

CHODNIKI- DOJŚCIA 

– kostka brukowa

ŚMIETNIKI

– na utwardzonym podłożu