Program Pierwsze Mieszkanie przeznaczony jest dla osób, które zamierzają kupić swoje pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny, albo zbudować pierwszy dom jednorodzinny.

Kredyt 2% dla Ciebie

Kto może przystąpić do porgramu?

Małżeństwo, singiel oraz para w związku nieformalnym, ale pod warunkiem, że mają przynajmniej jedno wspólne dziecko. Kredyt będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. (Przynajmniej jeden z kredytobiorców nie może mieć ukończonych 45 lat w dniu złożenia wniosku).

Kredyt 2% kwoty kredytu

Maksymalne kwoty kredytu oraz wkładu własnego:

500 000 zł jeżeli kredytobiorca jest singlem. 600 000 zł jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo wspólnie z małżonkiem lub gdy w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi co najmniej jedno dziecko.

Kredyt 2% wartość nieruchomości

Maksymalna wartość kredytowanej nieruchomości:

700 000 zł dla singla. 800 000 zł dla osoby będącej w związku małżeńskim, osoby samodzielnie wychowującej dziecko lub związku partnerskiego wychowującego dziecko. dla osoby będącej w związku małżeńskim, osoby samodzielnie wychowującej dziecko lub związku partnerskiego wychowującego dziecko. W programie nie obowiązuje limit cen za 1 m2 mieszkania. Wkład własny może wynieść nie więcej niż 200 000 zł. Jeśli jednak wkładem własnym jest wyłącznie działka, to suma działki i kwoty kredytu może wynieść do 1 mln zł.

Kredyt 2% stała stopa procentowa

Oprocentowanie kredytu:

Przez okres dopłat kredyt będzie kredytem z oprocentowaniem stałym, spłacanym w systemie rat malejących. Po tym okresie i po upłynięciu czasu na jaki mieliśmy ustalone oprocentowanie stałe będzie można wybrać rodzaj oprocentowania w dalszym okresie kredytowania. Stopa oprocentowania bezpiecznego kredytu 2% jest ustalana na okres 60 miesięcy i stała w okresie pierwszych 120 miesięcy spłaty tego kredytu. Dopłata do raty obliczana jest według wzoru z projektu ustawy.

Kredyt 2%

Ważne Informacje

Parametry kredytu nie mogą być gorsze od innych oferty banku, który będzie udzielał kredytu. Poza niższym oprocentowaniem, kredyty nie będą odbiegały od oferty rynkowej.

Sebastian Uryn

603 723 466

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów, zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą kredytowym.